SJO » Certyfikaty » Dla uczniów gimazjum » FCE for SCHOOLS

FCE for SCHOOLS

FCE for SCHOOLS – Certyfikat CAMBRIDGE

 

www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/first-for-schools/

Dla kogo FCE for Schools?

First for Schools, to nowa, alternatywna wersja egzaminu Cambridge English First (FCE) na poziomie B2 – stworzona z myślą o nastolatkach w wieku gimnazjalnym i licealnym.
Format i poziom obu wersji egzaminu First i First for Schools jest dokładnie taki sam. Różni je natomiast tematyka, która w egzaminie First for Schools jest dopasowana do zainteresowań i doświadczeń uczniów pomiędzy 13 a 16 rokiem życia.  Co ważne, jest to również tematyka występująca w większości  podręczników przeznaczonych dla tej grupy wiekowej, dzięki czemu  przygotowanie uczniów do First for Schools  staje się dużo łatwiejsze. Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci efektywnie posługiwać się nim w wielu codziennych sytuacjach, w tym w pracy lub w nauce, to egzamin FCE jest dla Ciebie.
Aby zdać egzamin, kandydat powinien znać szeroki zasób słownictwa, być w stanie uzasadnić swoje zdanie w dyskusji, a także umieć odpowiednio dobrać styl wypowiedzi do sytuacji. Kandydat powinien ponadto wykazać się umiejętnością dostosowania właściwego rejestru w wypowiedziach i umieć formułować je w sposób uprzejmy.

Dlaczego egzamin FCE for Schools?
•    FCE jest najpopularniejszym egzaminem językowym w Polsce.
•    Egzamin FCE testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym średnio-zaawansowanym i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe – czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie.  Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego.
•    Posiadanie certyfikatu FCE świadczy o tym, że znasz angielski w stopniu wystarczającym, aby praktycznie używać go w przyszłości w pracy biurowej. Znajomość angielskiego udokumentowana certyfikatem FCE będzie szczególnie użyteczna, jeżeli Twoja przyszła praca będzie wymagała częstych kontaktów z obcokrajowcami. Ponadto osoby, które zdały FCE poradzą sobie z prowadzeniem korespondencji biurowej, rozmowami telefonicznymi, będą w stanie brać udział w szkoleniach odbywających się w języku angielskim, korzystać z angielskich podręczników i czytać artykuły po angielsku.
•    FCE jest uznawany przez wielu pracodawców i różne instytucje edukacyjne na świecie
•    FCE pomoże Ci w ocenie Twoich postępów w nauce języka angielskiego. Uzyskanie certyfikatu FCE ułatwi Ci zdawanie egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania w przyszłości.
•    Każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations, ważny przez całe życie.

O egzaminie FCE for Schools
Egzamin FCE składa się z pięciu części (tzw. Papers):
•    Czytanie (Reading)
•    Pisanie (Writing)
•    Use of English (Stosowanie struktur językowych)
•    Rozumienie ze słuchu (Listening)
•    Mówienie (Speaking)
PAPER 1 – READING (1h)
W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów pochodzących z różnego typu utworów literackich, gazet i czasopism.  Zdający powinni wykazać, że potrafią zrozumieć zarówno szczegóły jak i ogólny sens tekstów egzaminacyjnych oraz domyślić się nie wyrażonych wprost znaczeń. Ćwiczenia jakie występują w  tej części egzaminu to: wybieranie jednej z kilku podanych odpowiedzi, uzupełnianie luk w tekście, dopasowywanie do siebie fragmentów tekstu.
PAPER 2 – WRITING (1h 20min.)
W tej części egzaminu należy napisać dwa teksty o długości 120 – 180 słów każdy. Typ tekstów to na przykład: list, artykuł prasowy, sprawozdanie z jakiegoś wydarzenia, recenzja, podanie lub wypracowanie. Temat pierwszej pracy jest obowiązkowy dla wszystkich kandydatów, drugi można sobie wybrać z kilku propozycji, między innymi w oparciu o wskazane lektury.
PAPER 3 – USE OF ENGLISH (45 min.)
W tej części egzaminu trzeba się wykazać umiejętnością posługiwania się językiem angielskim poprzez uzupełnianie brakujących słów i wyrażeń w tekście, przekształcanie zdań i zwrotów.
PAPER 4 – LISTENING (40 min.)
W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność rozumienia języka mówionego w różnych sytuacjach. Nagrania mogą obejmować rozmowy, wykłady, dyskusje, wywiady, audycje radiowe lub wiadomości. Wszystkie nagrania, w których pojawiają się różne rodzaje akcentów, odtwarzane są dwukrotnie. Oceniana jest umiejętność wyłowienia szczegółowych informacji jak i zrozumienia ogólnego sensu słuchanych fragmentów. Zadania, które należy rozwiązać w tej części egzaminu polegają na wybraniu jednej z kilku podanych odpowiedzi, robieniu notatek, uzupełnianiu zdań i uzupełnianiu luk w tekście.
PAPER 5 – SPEAKING (14 min.)
W tej części egzaminu bierze udział dwóch egzaminatorów i dwóch zdających.  Jeden egzaminator zadaje pytania zdającym, drugi przysłuchuje się rozmowie. Pierwsza faza to rozmowa z egzaminatorem na tematy bliskie kandydatowi np. rodzina, codzienne zajęcia, spędzanie wolnego czasu, itp. W fazie drugiej, każdy ze zdających dostaje dwie kolorowe ilustracje, które samodzielnie omawia przez ok. 1 minutę.  Po wypowiedzi każdego zdającego, kandydat przysłuchujący się jest proszony o udzielenie krótkiej odpowiedzi na pytanie powiązane z poruszanym tematem. Faza trzecia to zadanie omawiane wspólnie przez obu zdających na podstawie otrzymanych od egzaminatora ilustracji. W ostatniej fazie zdający rozmawiają z egzaminatorem na temat poruszany w fazie trzeciej.

Ostatnie wpisy na Facebooku

Timeline Photos

Rewelacyjna prezentacja Maryny Treshchun sem 2 grafiki. The Garden of Earthly Delights by Hieronymus..

1 likes, 0 comments1 year ago