SJO » Certyfikaty » Dla uczniów gimazjum » TOEFL Junior

TOEFL Junior

TOEFL® Junior™ – Certyfikat ETSE

 

www.ets.org/toefl_junior

Dla kogo TOEFL® Junior? 

TOEFL® Junior to międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego przeznaczony dla uczniów szkół językowych, gimnazjalistów i licealistów. Jest skierowany do osób na poziomach od podstawowego (A2) do średniego wyższego (B2).
TOEFL® Junior to miernik biegłości językowej i postępów w nauce. Co więcej TOEFL® Junior jest odpowiedni dla środowiska nauczania młodzieży, w kontekście sprawności szkolnych i kontaktów międzyludzkich, sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem praktycznym w środowisku  szkolnym jak i codziennym życiu uczniów. Egzamin odpowiedni dla osób, które planują wykorzystać język angielski, kontynuując naukę w zagranicznych liceach jak i gimnazjach i uczniów, którzy w przyszłości planują podejść do egzaminu TOEFL® iBT, umożliwiającego podjęcie studiów na zagranicznych uczelniach.

Dlaczego TOEFL® Junior?

TOEFL® Junior to przede wszystkim:
•    Międzynarodowy egzamin nastawiony na praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim w szkołach i w anglojęzycznym środowisku
•    Egzamin sprawdzający znajomość języka angielskiego, skupiając się na jego praktycznych zastosowaniach
•    Egzamin określający poziom biegłości językowej motywujący do dalszego rozwijania umiejętności
•    Egzamin, który ocenia na skali punktowej, dlatego też nie można go “oblać”. Wynik to pomiar umiejętności kandydata na precyzyjnej i obiektywnej skali
•    Pozwala na otrzymanie wyników, maksymalnie w 10 dni roboczych
•    Zdający otrzymuje Raport Wyników z opisem wykazanych podczas testu umiejętności językowych oraz interpretacją wyniku punktowego
•    Do raportu wyników egzaminu jest dołączony oddzielny raport, tzw. Lexile® Measures report
•    Cenny dodatek do portfolio uczniów

O egzaminie TOEFL® Junior?

Listening Comprehension – w tej sekcji testu znajdziemy nagrania w kontekście szkolnym, typowym dla młodzieży jak i w kontekście codziennego życia uczniów, rozumienie przekazu, głównych informacji i wyciąganie wniosków.  Pytania odnoszą się do zróżnicowanych wypowiedzi, dialogów i monologów w języku angielskim. Co więcej, uczeń wykazuje się umiejętnością przyswajania wiedzy, uczenia się w języku angielskim.
•    Krótkie wypowiedzi i dialogi (32-34 zadań)
•    Rozbudowane wypowiedzi, dialogi (6-8 zadań)
•    42 pytania
•    35-40 minut
Reading Comprehension – sprawdza umiejętność czytania i rozumienia tekstów w kontekście nauki szkolnej. Teksty obejmują takie obszary tematyczne jak np.: sztuka, nauka, społeczeństwo. Ponadto sekcja ta sprawdza umiejętność czytania i rozumienia tekstów w kontekście pozaszkolnym np.: korespondencja (wiadomości email, listy), broszury, reklamy, harmonogramy.
•    Zróżnicowane teksty (łącznie 5, każdy tekst: 200-350 słów)
•    42 pytania
•    50 minut
Language Form and Meaning – sekcja ta ocenia kluczowe umiejętności językowe tj. rozumienie gramatyki i słów w kontekście, a także rozpoznawanie i właściwe używanie struktur gramatycznych oraz słownictwa w kontekście.
•    Ćwiczenia gramatyczne, wybór wyrazu/formy odpowiedniego dla danego kontekstu
•    42 pytania
•    25 minut
Raport Wyników TOEFL® Junior i Lexile® Measure
Wyniki egzaminu TOEFL® Junior są przedstawione w postaci punktów na skali i opisu umiejętności językowych typowych dla zdających, którzy osiągnęli określoną liczbę punktów. Punkty nie są odejmowane za błędne odpowiedzi.
Wyniki egzaminu TOEFL® Junior:
•    Listening Comprehension: 200-300 punktów
•    Reading Comprehension: 200-300 punktów
•    Language Form and Meaning: 200-300 punktów
W sumie: 600-900 punktów.
Do raportu wyników egzaminu TOEFL® Junior jest dołączony tzw. Lexile® Measures.

Ostatnie wpisy na Facebooku

Timeline Photos

Rewelacyjna prezentacja Maryny Treshchun sem 2 grafiki. The Garden of Earthly Delights by Hieronymus..

1 likes, 0 comments1 year ago