SJO » Certyfikaty » Dla uczniów gimazjum » TOEIC Bridge

TOEIC Bridge

TOEIC Bridge™ – Certyfikat ETS

 

www.ets.org/toeic_bridge

Dla kogo?

TOEICBridge™ – Test of English for International Communication – jak wynika z przedstawionego wyjaśnienia, głównym zamysłem twórców egzaminu jest  diagnoza i weryfikacja poziomu umiejętności porozumiewania się, czyli posługiwania się językiem angielskim w kontekście międzynarodowym, podczas  wyjazdów wakacyjnych, a w przyszłości, w miejscu pracy i w trakcie kontaktów towarzyskich.
Drugi człon nazwy: “Bridge”  – dosłownie tłumaczony jako “most” uświadamia zarówno nauczycielom, trenerom językowym, rodzicom a przede wszystkim samym gimnazjalistom, do których adresowany jest egzamin, że ten etap edukacyjny na którym obecnie się znajdują i dobrowolna gotowość poddania się bezstronnemu sprawdzianowi stanowi MOST pomiędzy wiedzą teoretyczną a praktyczną znajomością i umiejętnością posługiwania się językiem obcym.

Dlaczego egzamin TOEIC Bridge™?
Egzamin TOEIC Bridge™:
•    wskazuje na osiągnięty już sukces w nauce
•    motywuje, rozwija wrażliwość i świadomość językową oraz obywatelską
•    utrwala pozytywne wzorce szacunku do własnej pracy
•    dodaje pewności siebie i eliminuje negatywne sposoby myślenia o egzaminach i uczeniu się
•    daje każdemu uczniowi możliwość odnoszenia sukcesu na miarę jego możliwości
•    kształtuje zdrowe przekonanie o nieustannej potrzebie pomiaru własnych umiejętności i kompetencji we współczesnym świecie
•    uświadamia, że okresowa weryfikacja zdobytej już wiedzy jest wyzwaniem
i nieodłącznym elementem motywacji w środowisku szkolnym, a docelowo w miejscu pracy
•    daje możliwość potwierdzenia wiedzy językowej UZNAWANYM NA CAŁYM ŚWIECIE CERTYFIKATEM.

O egzaminie TOEIC Bridge™?
Jest to egzamin pisemny z ogólnego języka angielskiego dla osób na początkowych poziomach zaawansowania testujący rozumienie tekstu słuchanego i czytanego, przeznaczony dla tych, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym. Wszystkie zadania egzaminacyjne to zadania zamknięte (uczeń wskazuje odpowiedź spośród zaproponowanych).
Test TOEIC Bridge™ mierzy znajomość języka angielskiego na poziomach od A1 po B1 wg skali ESOKJ /CEF czyli Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – Common European Framework of Reference for Languages.
Jest to obiektywne i rzetelne narzędzie, uznawane na całym świecie, pozwalające mierzyć przyrost wiedzy w trakcie nauki i wskazywać kierunki dalszego rozwoju.

Ostatnie wpisy na Facebooku

Timeline Photos

Rewelacyjna prezentacja Maryny Treshchun sem 2 grafiki. The Garden of Earthly Delights by Hieronymus..

1 likes, 0 comments1 year ago