• CAE – Certyfikat CAMBRIDGE

   

  www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/advanced/

  Dla kogo egzamin CAE?

  CAE Potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
  Certyfikat jest wydawany przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate i kładzie nacisk na umiejętności praktyczne.

  O egzaminie CAE

  Egzamini CAE składa się z pięciu części
  •    reading: (czytanie 75 minut) – 4 części; pytania sprawdzają poszczególne umiejętności związane z rozumieniem tekstu czytanego. Pytania mają formę testu wielokrotnego wyboru bądź polegają na uzupełnianie tekstu
  •    writing: (pisanie 2 godz.) – 2 części, z czego jedna jest obowiązkowa i polega na napisaniu tekstu (250słow) lub 2 tekstów (200 i 50 słów). Teksty mają formę  listów urzędowych, raportów, notatek, instrukcji, wskazówek, recenzji lub artykułów prasowych
  •    English in Use (90 minut) – 6 części połączonych w 3 sekcje, zadania obejmują uzupełnianie pustych miejsc w tekście własnymi odpowiedziami lub uzupełnianie jedną z wielu podanych możliwości, inne zadania, które możemy znaleźć w tej części to: korekta błędów, słowotwórstwo, zmiana stylu, tekstu.
  •    listening: (słuchanie – 45 min.) – 2 części, w części pierwszej materiał odsłuchujemy dwukrotnie, natomiast w 2 drugiej – raz. Następnie należy wypełnić formularz, zrobienie notatkę, dopasować prawidłową odpowiedź. Teksty, które usłyszymy to najczęściej wykłady, komunikaty, przemówienia, audycje radiowe.
  •    speaking: (mówienie 15 min.) – kandydaci zdają w parach i są oceniani są przez dwóch egzaminatorów; część podzielona na 4 sekcje. W sekcji pierwszej kandydaci rozmawiają ze sobą – o szkole, wakacjach, rodzinie, zainteresowaniach. W sekcji drugiej omawiamy i porównujemy fotografie, a  sekcja 3 jest wykonywana przez kandydatów wspólnie, a dalej prowadzą dyskusję z egzaminatorami na zadany temat.

Ostatnie wpisy na Facebooku

Timeline Photos

Rewelacyjna prezentacja Maryny Treshchun sem 2 grafiki. The Garden of Earthly Delights by Hieronymus..

1 likes, 0 comments1 year ago