• CPE – Certyfikat CAMBRIDGE

   

  www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/proficiency/

  Dla kogo CPE?

  CPE jest certyfikatem poświadczającym znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Jest on respektowany na całym świecie, honorowany przez polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, urzędy służby cywilnej.
  CPE jest certyfikatem spełniającym wymagania językowe uczelni i innych instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów na studia. Jest ważny bezterminowo.

  O egzaminie CPE

  Egzamin CPE składa się z 5 części:
  •    reading (czytanie 90 min.) – 4 zadania polegające na wyborze jednej z odpowiedzi (multiple choice) lub uzupełnienia luk w tekście; można zdobyć łącznie 40 pkt.;
  •    writing (pisanie 2 godz.) – 2 zadania: jedno polega na wykonaniu zadania obowiązkowego, drugie natomiast to wypracowanie na jeden z proponowanych tematów;
  •    English in Use (90 min.) – 5 zadań: przekształcanie zdań, słowotwórstwo, pytania testowe wielokrotnego wyboru, uzupełnianie luk itp.;
  •    listening (słuchanie 45 min.) – 3 lub 4 zadania: najpierw odsłuchujemy nagranie, a następnie rozwiązujemy zadania polegające na wyborze jednej prawidłowej odpowiedzi z kilku możliwych, dopasowaniu prawidłowej odpowiedzi, określeniu, czy zdanie jest prawdą czy fałszem;
  •    speaking (mówienie 20 min.) – część zdawana w parach; zadanie podzielone jest na 3 części: najpierw zdający prowadzą dyskusję o swoim otoczeniu, następnie komentują i porównują fotografie, a następnie rozmawiają z egzaminatorem na zadany temat.

Ostatnie wpisy na Facebooku

Timeline Photos

Rewelacyjna prezentacja Maryny Treshchun sem 2 grafiki. The Garden of Earthly Delights by Hieronymus..

1 likes, 0 comments1 year ago