• FCE – Certyfikat CAMBRIDGE

   

  www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/first/

  Dla kogo FCE?

  FCE potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym.
  Jest wydawany bezterminowo przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

  O egzaminie FCE

  FCE Składa się z 5 części:
  •    reading (czytanie 1 godz.) 3 zadania, w tym: testy wielokrotnego wyboru (multiple choice), dopasowanie prawidłowej odpowiedzi (multiple matching), uzupełnianie luk w tekście (gap filling);
  •    writing (pisanie 1 godz. 20 min.) zadania (po 120-180 słów), w tym pierwsze jest obowiązkowe, a drugie wybiera się spośród 5 propozycji. Do napisania mogą być m.in.: list formalny, list nieformalny, raport, recenzja i artykuł;
  •    Us of English (45 min.) 4 zadania – transformacje zdań (key word transformations), uzupełnianie luk w tekście (multiple choice lexical cloze), uzupełnianie luk własnymi odpowiedziami (open structural cloze), słowotwórstwo (word formation);
  •    listening (40 min.) 4 częsci: wypełnianie pól formularza na podstawie nagrania, uzupełnianie zdań brakującymi fragmentami, wybór prawidłowej odpowiedzi (multiple choice) i wybór prawidłowej odpowiedzi (multiple matching)
  •    speaking (14 min.) część zdawana w parach, składająca się z 4 części, : rozmowa o szkole i innych luźnych tematach, porównanie obrazków, wspólne zadanie i dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.
  W sumie można uzyskać 200 punktów (40 za każdą część). Aby go zdać należy uzyskać 60 % wszystkich punktów.

  Dlaczego FCE?

  Egzamin FCE jest honorowany jako potwierdzenie kompetencji językowych m. in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz urząd służby cywilnej. Ponadto, osoby posiadające FCE mogą uczyć angielskiego w szkole podstawowej (pod warunkiem posiadania wykształcenia wyższego i przygotowania nauczycielskiego).

Ostatnie wpisy na Facebooku

Timeline Photos

Rewelacyjna prezentacja Maryny Treshchun sem 2 grafiki. The Garden of Earthly Delights by Hieronymus..

1 likes, 0 comments1 year ago