TOEFL

 • TOEFL – Certyfikat ETS

   

  www.ets.org/toefl

  Dla kogo egzamin TOEFL?

  TOEFL potwierdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w środowisku akademickim.

  Uczelnie, które proponują studia w języku angielskim wymagają uzyskania TOEFL jako potwierdzenia kompetencji językowych swoich studentów. Certyfikat wydaje Educational Testing Service, a jego wynik jest ważny przez dwa lata.

  O egzaminie TOEFL

  Od 2006 roku TOEFL można zdawać przez Internet. Test składa się z czterech części i trwa 4 godziny. Każda z nich sprawdza inną umiejętność:
  •    reading (czytanie) – 3-5 dłuższych tekstów oraz pytania do nich; teksty są zbliżone do tych, które zawierają podręczniki akademickie na studiach pierwszego stopnia; należy streścić tekst, sparafrazować jego fragment i uzupełnić tabelę;
  •    listening (słuchanie) – wysłuchujemy dwóch dialogów studenckich oraz 4 wykładów akademickich; pytania dotyczą tematu wysłuchanych tekstów, funkcji poszczególnych wypowiedzi oraz opinii osób prowadzących dialog;
  •    speaking (mówienie) – 6 zadań: dwa pierwsze to pytania dotyczące różnych aspektów życia studenckiego; kolejne to tzw. pytania zintegrowane, które wymagają przeczytania tekstu, wysłuchania wypowiedzi, a następnie odpowiedzi na pytania dotyczące relacji tekstu przeczytanego i wysłuchanego; dalej mamy kolejne zadania zintegrowane, polegające na wysłuchaniu długich tekstów, streszczeniu ich i wyrażeniu opinii na tematy w nich poruszane;
  •    writing (pisanie) – 2 zadania: pierwsze polega na wysłuchaniu nagrania, przeczytaniu tekstu, a następnie napisaniu w jakiej relacji nagranie i tekst; w drugim zadaniu trzeba napisać esej na zadany temat.
  Rocznie organizowanych jest ok. 30 sesji egzaminacyjnych. Każdego roku do egzaminu TOEFL przystępuje ponad 800 000 studentów.

Ostatnie wpisy na Facebooku