TOEFL

 • TOEFL – Certyfikat ETS

   

  www.ets.org/toefl

  Dla kogo egzamin TOEFL?

  TOEFL potwierdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w środowisku akademickim.

  Uczelnie, które proponują studia w języku angielskim wymagają uzyskania TOEFL jako potwierdzenia kompetencji językowych swoich studentów. Certyfikat wydaje Educational Testing Service, a jego wynik jest ważny przez dwa lata.

  O egzaminie TOEFL

  Od 2006 roku TOEFL można zdawać przez Internet. Test składa się z czterech części i trwa 4 godziny. Każda z nich sprawdza inną umiejętność:
  •    reading (czytanie) – 3-5 dłuższych tekstów oraz pytania do nich; teksty są zbliżone do tych, które zawierają podręczniki akademickie na studiach pierwszego stopnia; należy streścić tekst, sparafrazować jego fragment i uzupełnić tabelę;
  •    listening (słuchanie) – wysłuchujemy dwóch dialogów studenckich oraz 4 wykładów akademickich; pytania dotyczą tematu wysłuchanych tekstów, funkcji poszczególnych wypowiedzi oraz opinii osób prowadzących dialog;
  •    speaking (mówienie) – 6 zadań: dwa pierwsze to pytania dotyczące różnych aspektów życia studenckiego; kolejne to tzw. pytania zintegrowane, które wymagają przeczytania tekstu, wysłuchania wypowiedzi, a następnie odpowiedzi na pytania dotyczące relacji tekstu przeczytanego i wysłuchanego; dalej mamy kolejne zadania zintegrowane, polegające na wysłuchaniu długich tekstów, streszczeniu ich i wyrażeniu opinii na tematy w nich poruszane;
  •    writing (pisanie) – 2 zadania: pierwsze polega na wysłuchaniu nagrania, przeczytaniu tekstu, a następnie napisaniu w jakiej relacji nagranie i tekst; w drugim zadaniu trzeba napisać esej na zadany temat.
  Rocznie organizowanych jest ok. 30 sesji egzaminacyjnych. Każdego roku do egzaminu TOEFL przystępuje ponad 800 000 studentów.

Ostatnie wpisy na Facebooku

Timeline Photos

Rewelacyjna prezentacja Maryny Treshchun sem 2 grafiki. The Garden of Earthly Delights by Hieronymus..

1 likes, 0 comments1 year ago