SJO » Certyfikaty » ETS Global » TOEFL iBT

TOEFL iBT

 

 

Egzamin TOEFL® (Test of English as a Foreign Language™) jest najczęściej zdawanym egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego w kontekście studiów i środowiska akademickiego. Wynik z tego egzaminu jest podstawowym kryterium rekrutacyjnym stosowanym przez ponad 9 000 uniwersytetów, szkół wyższych oraz organizacji edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, Europie Zachodniej, USA czy Kanadzie, łącznie w 180 krajach na całym świecie. Ponadto, różnego rodzaju agencje rządowe i fundacje stypendialne wykorzystują wynik z tego egzaminu w procesach decyzyjnych dotyczących programów rozwojowych, programów wymiany lub też planów stypendialnych. Do tej pory do egzaminu przystąpiło ponad 27 milionów kandydatów.

 

FORMAT EGZAMINU

Od roku 2006 w Polsce jest dostępna i obowiązuje nowa, internetowa wersja egzaminu, zwana TOEFL iBT®, która zastępuje wszystkie poprzednie wersje tego egzaminu. W swojej nowej formie, egzamin zdaje się w całości na komputerze a odpowiedzi są elektronicznie przesyłane do ETS Online Scoring Network do sprawdzenia. Wyniki (na skali punktowej 0-120) są znane po około 10 dniach od daty egzaminu i mogą być przesłane bezpośrednio na uczelnię, do której aplikuje student. Egzamin jest podzielony na 4 części: Listening, Reading, Speaking oraz Writing.

Egzamin trwa około 4 godziny z 10-minutową przerwą w połowie. TOEFL® składa się z 4 części. Pierwsza część: Reading zawiera 36-56 pytań i trwa 60-80 minut. Druga cześć: Listening zawiera 35-51 pytań i trwa 60-90 minut. Część trzecia: Speaking zawiera 6 zadań i trwa 20 minut, Ostatnia część, Writing zawiera 2 zadania i trwa 50 minut.

 

Interaktywna prezentacja egzaminu TOEFL, kliknij tutaj: http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/tour/highrez/start-web_content.html

 

Przykładowe pytania egzaminu TOEFL:

http://www.pl.etsglobal.org/poland/tests/toefl-ibt/przykladowy-test-toefl-ibt/

 

Sekcje egzaminu Czas trwania Liczba pytań Skala punktacji
Reading 60-80 minut 36-56 0-30
Listening 60-90 minut 34-51 0-30
Przerwa 10 minut
Speaking 20 minut 6 zadań 0-30
Writing 50 minut 2 zadania 0-30

 

 1. Listening Section – TOEFL iBT® testuje zrozumienie wypowiedzi i dialogów w kontekście akademickim
  • 4-6 mini-wykładów trwających 3-5 minut, 500-800 słów
   • 6 pytań do każdego
  • 2-3 dialogi trwające ok. 3 minuty
   • 5 pytań do każdego
  • Sprawdzane umiejętności:
   • Zrozumienie tematu, przesłania tekstu, głównych treści
   • Zrozumienie charakteru wypowiedzi, opinii mówiącego
   • Umiejętność łączenia faktów i informacji

 

 1. Reading Section – TOEFL iBT® koncentruje się na zrozumieniu tekstów pisanych w kontekście akademickim
  • 3-4 teksty
  • Długość tekstu: około 700 słów
  • 12-14 pytań do każdego tekstu
  • 3 rodzaje tekstów
   • Exposition (opis tematu)
   • Argumentation (przedstawienie opinii i argumentów popierających)
   • Historical biographical/event narrative (opis wydarzenia lub czyjegoś życia opisany przez inną osobę)
  • 3 rodzaje pytań
   • Pytania wyboru 1 z 4
   • Uzupełnianie tekstów zdaniem najbardziej pasującym do kontekstu
   • Pytania wyboru wielokrotnego, więcej niż 4 możliwości, więcej niż jedna poprawna odpowiedź

 

 1. Speaking Section – TOEFL iBT® sprawdza umiejętności wypowiadania się w środowisku akademickimKandydaci zdają część Speaking odpowiadając na zadania i pytania egzaminacyjne do mikrofonu zamontowanego przy słuchawkach. Ich wypowiedzi są rejestrowane przez komputer i wysyłane do OSN (Online Scoring Network) do sprawdzenia. OSN to sieć profesjonalnych egzaminatorów, którzy oceniają wypowiedzi kandydatów. Moduł Speaking ocenia od 3 do 6 egzaminatorów, co gwarantuje obiektywizm oceny.
  • 2 zadania niezależne
   •  Wypowiedź argumentująca opinię zdającego
   • Wypowiedź argumentująca wybór jednej z opcji
  • 4 zadania zintegrowane (wymagające użycia więcej niż jednej umiejętności)
   • Przeczytaj + wysłuchaj -> wypowiedz się
   • 2 zadania
   • Wysłuchaj i wypowiedz się
    • 2 zadania

 

 1. Writing Section – TOEFL iBT® sprawdza umiejętności pisania w kontekście akademickim
  • 1 zadanie zintegrowane
   • Przeczytaj + wysłuchaj ->napisz
  • 1 zadanie niezależne
   • Wypowiedź pisemna na zadany temat, wyrażenie zdania i jego poparcie i argumentowanie (za i przeciw, opinia A lub B)
  • Sprawdzian umiejętności pisania kontekście akademickim
  • 1 zadanie zintegrowane
   • Przeczytaj + wysłuchaj ->napisz
  • 1 zadanie niezależne
   • Wypowiedź pisemna na zadany temat, wyrażenie zdania i jego poparcie i argumentowanie (za i przeciw, opinia A lub B)

 

Poziom trudności egzaminu

Egzamin TOEFL ma za zadanie sprawdzić stopień biegłości językowej w posługiwaniu się językiem angielskim w kontekście studiów, kariery akademickiej. Dlatego też, osoby, które niedawno rozpoczęły naukę języka angielskiego mogą odebrać ten egzamin jako trudny i złożony. Rekomendowany poziom przystąpienia do egzaminu to B1 według poziomów CEF i wyżej. Oczywiście, punktacja otrzymana z egzaminu będzie dokładniejszym wyznacznikiem poziomu zaawansowania.

 

Przygotowanie do egzaminu

TOEFL® sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na uczelni, gdzie angielskiego używa się na zajęciach, wykładach i poza nimi. Dlatego też, przygotowanie do tego egzaminu wymaga zapoznania się ze słownictwem akademickim, ale także z konstrukcją tekstów akademickich i ich stopniem trudności. Regularne czytanie podobnych tekstów, zapamiętywanie i utrwalanie słownictwa, które się tam przewija to podstawa dobrego przygotowania do egzaminu.

Kolejny krok to dobry kurs językowy, na którym lektor zwróci uwagę na specyfikę egzaminu i pod jego kątem przygotuje program zajęć.

Dodatkowo, ze względu na zmiany w strukturze egzaminu, dobrym pomysłem może się okazać zakup podręczników przygotowujących do egzaminu. Są one dostępne w ośrodkach egzaminacyjnych ETS, w biurze ETS i wiodących księgarniach w Polsce.

Nieocenioną pomocą w przygotowaniu do egzaminu TOEFL jest próbny egzamin TOEFL, który można rozwiązać na komputerze, symulując warunki prawdziwego egzaminu. Ten egzamin próbny nazywa się TPO – TOEFL Practice Online.

 

TPO – TOEFL Practice Online

TPO-TOEFL Practice Online to oficjalny test przygotowujący do egzaminu TOEFL iBT, stworzony i administrowany przez ETS, dostępny online.

TPO zawiera autentyczne pytania egzaminacyjne, jest pełną symulacją całego egzaminu iBT, zawiera wszystkie jego części, Reading, Listening, Speaking oraz Writing.

TPO oferuje natychmiastowe sprawdzenie WSZYSTKICH części egzaminu i wyniki na skali punktowej tak jak w oryginalnym egzaminie, 0-30 pkt. za każdą sekcję.

Ocena jest uzupełniona przez feedback analysis, opisową ocenę umiejętności ze wskazaniem umiejętności wymagających poprawy i umiejętności na odpowiednim poziomie.

Funkcja ‘Review’ pozwala na dokładne zapoznanie się z pytaniami i odpowiedziami, pozwala na dokładną analizę pytań i udzielonych odpowiedzi. Samo rozwiązanie testu to tylko początek pracy, test umożliwia dokładne poznanie całego egzaminu.

Użytkownik może dokładnie przejrzeć pytania i swoje odpowiedzi, sprawdzić gdzie popełnił błąd, zaznaczyć pytania, w których zgadywał odpowiedzi jako ‘guessed’ i zobaczyć jaki procent jego odpowiedzi stanowiły odpowiedzi ‘zgadywane’ – cenna wskazówka przy przygotowaniu do egzaminu.

TPO jest dostępny z każdego miejsca na świecie i o każdej porze pod warunkiem dostępu do Internetu.

TPO można rozwiązywać w trybie ‘czasowym’ – symulując dokładnie czas trwania egzaminu oraz w trybie bez pomiaru czasu – na rozwiązanie zadań można przeznaczyć dowolną ilość czasu. Rozwiązywanie testu można w dowolnym czasie przerwać i powrócić do tego samego miejsca za jakiś czas, zarówno w trybie ‘czasowym’ i bez pomiaru czasu.

 

Wymagania techniczne:

– Internet Explorer 6.0 lub wyższy,

– System operacyjny: Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista lub Windows 7.

– Zainstalowany Windows Media Player,

– Ekran – rozdzielczość minimalna 800×600, kolor 32 bit,

– Słuchawki i mikrofon podłączone do komputera,

– Stabilne połączenie z Internetem

– Przed uruchomieniem testu zalecane jest wyłączenie WSZYSTKICH programów i aplikacji, nawet tych działających w tle, np. Skype, GG itp.

 

TPO kosztuje 150 złotych. Aby zamówić kod dostępu do egzaminu należy skontaktować się z ośrodkiem egzaminacyjnym ETS i opłacić egzamin próbny. Kod dostępu zostanie przekazany bezpośrednio lub wysłany na pocztę e-mail wraz z prezentacją jak uruchomić test.

 

Kontakt: Magdalena Gałaj – Studium Języków Obych WSIU

Rzgowska 17a; 93-008 Łódź

sjo@wsinf.edu.pl

 

Uznawalność

Więcej informacji: http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Certyfikaty-TOEFL-R/TOEFL-R-iBT/TOEFL-R-uznanie

 

Pełna lista instytucji akademickich uznających egzamin TOEFL na całym świecie znajduje się tutaj: http://www.toeflgoanywhere.org/destination-search

 

TOEFL® i poziomy Rady Europy (CEFR)

B1

B2

C1

Reading (0-30 pkt.)

8

22

28

Listening (0-30 pkt.)

13

21

26

Speaking (0-30 pkt.)

19

23

28

Writing (0-30 pkt.)

17

21

28

TOTAL

57-86

87-109

110-120

 

Terminy egzaminów

Każdego roku, egzamin TOEFL® odbywa się w ponad 35 sesjach egzaminacyjnych, organizowanych zazwyczaj 3 do 4 razy w miesiącu w piątki lub soboty. Szczegółowy terminarz sesji egzaminacyjnych można znaleźć na stronach ETS >> lub zapytać o terminy egzaminów w ośrodku egzaminacyjnym.

Terminy sesji można zawsze sprawdzić po założeniu swojego profilu kandydata na stronie rejestracyjnej egzaminu TOEFL:

https://toefl-registration.ets.org/TOEFLWeb/extISERLogonPrompt.do

Przewodnik po rejestracji na egzamin TOEFL znajduje się tutaj: http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/content/download/1574/26406/file/registration_guide_Polish-2011.pdf

 

Czas oczekiwania na wyniki

Wyniki egzaminu dostępne są po 10 dniach w Internecie.

Na certyfikat oczekuje się ok. 4-6 tygodni od daty egzaminu (przesyłany jest drogą pocztową z USA, o ile kandydat zaznaczył przy rejestracji, że chce otrzymać wersję papierową wyników.

 

Koszt egzaminu

Egzamin kosztuje 200 USD, płatności za egzamin dokonuje się kartą kredytową pod koniec procesu rejestracji na egzamin. Wybrane ośrodki egzaminacyjne ETS udostępniają także możliwość płatności gotówką bezpośrednio w ośrodku za voucher na egzamin, który następnie wykorzystuje się  przy rejestracji online zamiast danych karty kredytowej.

 

Więcej informacji i kontakt

Kontakt: Magdalena Gałaj – Studium Języków Obcych WSIU

Rzgowska 17 a; 93-008 Łódź

sjo@wsinf.edu.pl

 

Oficjalna strona TOEFL w Polsce: http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Certyfikaty-TOEFL-R