SJO » Certyfikaty » ETS Global » TOEIC » TOEIC Speaking and Writing

TOEIC Speaking and Writing

 

 

Moduł Speaking & Writing egzaminu TOEIC® to przede wszystkim oddzielny egzamin TOEIC® , zdawany w całości na komputerze i przeznaczony do testowania poziomu zaawansowania w mówieniu i pisaniu w języku angielskim w pracy. Speaking & Writing to uzupełnienie TOEIC® Listening & Reading , odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na moduł bezpośrednio testujący umiejętności produktywne.

 

TOEIC® Speaking and Writing składa się z 2 części i trwa 80 minut. Z każdej części egzaminu można otrzymać od 0 do 200 punktów. Raport Wyników graficznie przedstawia otrzymany wynik oraz zawiera opisową interpretację wyniku, która wskazuje mocne lub słabsze strony kandydata. Dodatkowo, umiejętność mówienia mierzona jest jeszcze na skali od 1 do 8 punktów w części opisowej (Proficiency Level), podany jest też poziom umiejętności wymowy oraz intonacji i akcentu. Umiejętność pisania jest dodatkowo mierzona na skali od 1 do 9 punktów (Proficiency Level).

 

Sekcje egzaminu

Czas trwania

Liczba pytań

Skala punktacji

Speaking

20 minut

11

0 – 200

Writing

60 minut

8

0 – 200

 

Format egzaminu TOEIC Speaking & Writing

Pytanie/a

Rodzaj zadania

Oceniane umiejętności

Speaking
1-2 Przeczytaj tekst na głos wymowa, intonacja
3 Opisz obrazek, fotografię jak wyżej oraz zasób słownictwa
poprawne użycie gramatyki
spójność wypowiedzi
4-9 Odpowiedz na pytanie jak wyżej oraz treść, kontekst wypowiedzi
kompletność wypowiedzi
10 Zaproponuj rozwiązanie jak wyżej
11 Wyraź swoją opinię na temat jak wyżej
Writing
1-5 Napisz zdanie w oparciu
o obrazek
poprawność gramatyki
zgodność zdania z opisem obrazka
6-7 Odpowiedz pisemnie
na prośbę lub polecenie
zróżnicowanie zdań, słownictwo,
organizacja tekstu
8 Wyraź opinię,
napisz krótki esej
argumenty i przykłady popierające opinię,
gramatyka, słownictwo,
organizacja tekstu

TOEIC ® Speaking & Writing i poziomy Rady Europy (CEF)

TOEIC S&W (0-400)

A1

A2

B1

B2

C1

Speaking (0-200 pts) 50 90 120 160 200
Writing (0-200 pts) 30 70 120 150 200
TOTAL 80 160 240 310 400

 

Więcej informacji: http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Certyfikaty-TOEIC-R/TOEIC-R-Speaking-and-Writing

 

Uznawalność

  • Studenci i osoby pracujące: informacja o wyniku egzaminu w CV znacznie podnosi wiarygodność kandydata, wyniki TOEIC ® to uznany na całym świecie standard kompetencji językowych
  • Instytucje akademickie: wybierają TOEIC ® jako potwierdzenie umiejętności językowych i zaliczenie lektoratu
  • Szkoły językowe: TOEIC ® to zewnętrzne potwierdzenie jakości nauczania, certyfikat, który udowadnia uczniowi, że dobrze wybrał miejsce nauki języka.
  • Firmy i korporacje: TOEIC ® to standard testowania w całej organizacji w całym kraju, niezależnie od dostawców szkoleń i metod nauczania
  • Służba Cywilna: rekrutacja i selekcja pracowników, którzy mogą skutecznie reprezentować kraj w kontaktach zagranicznych, ocena efektywności szkoleń

 

Czas oczekiwania na wyniki

Wyniki są sprawdzane przez grupę niezależnych egzaminatorów, a ich czas oczekiwania wynosi ok. 30 dni.

 

Koszt egzaminu

Cena egzaminu wynosi 350 zł.