SJO » Wpisy oznaczone 'Chemistry is All Around Network'

Tag Archives: Chemistry is All Around Network

Finał projektu Chemistry is All Around Network

Chemistry is All Around Network

 

 

 

Projekt  Chemistry is All Around Network wchodzi w ostatnią fazę. W związku z tym:

  • poszukujemy szkół partnerskich tzw. Associated Partners – szkoła deklaruje dobrowolne korzystanie z zasobów portalu stworzonego dla potrzeb projektu (materiały dydaktyczne, scenariusze lekcji, publikacje dotyczące nauczania i uczenia się chemii w 11 krajach Europy). Zainteresowana placówka wypełnia dokument najlepiej na papierze firmowym (Letter of Intent)  i  po dostarczeniu do nas zostaje umieszczona w bazie danych portalu . Może to korzystnie wpłynąć na wizerunek placówki, jako instytucji kształcącej w wymiarze europejskim.
  • poszukujemy aktywnych nauczycieli, zainteresowanych możliwością doskonalenia zawodowego. Ta opcja wymaga zrecenzowania pod kątem merytorycznym publikacji lub artykułu dotyczącego skutecznych form i metod stosowanych w nauczaniu chemii, czy też dzielenia się z nami swoimi doświadczeniem i sprawdzonymi sposobami aktywizowania uczniów do nauki. Wymiana tzw. Succesful experiences (prezentacja przykładów dobrych praktyk) to jeden z najważniejszych elementów składowych w/w projektu. Ta forma uczestnictwa pozwola na odnotowanie działań w teczce awansu zawodowego.